HSF

 

 

 

 

 

Kære Skytter,

Husk at betale kontingent for 2021.

I den forbindelse lader Formanden meddele, at for alle skytter, der var medlem i 2020, nedsættes kontingentet grundet Covid-19 som nedenfor anført.

Voksne kr. 200,-
Ungdom kr. 175,-
Støtte kr.   75,-

 

For øvrige er kontingentet som sædvanligt.

Voksne kr. 400,-
Ungdom kr. 350,-
Støtte kr. 175,-

 

Kontingentet indbetales på

MobilePay 50205034

eller

Reg.nr. 1329  Kontonr. 626 694 5963

 Husk at anføre Navn