HSF 

  

Indkaldelse til generalforsamling
onsdag den 4. marts 2020 kl. 18.00
på skydebanen i Hørsholm Idrætspark

Stemmeret har de medlemmer, der har betalt kontingent
senest 1. februar 2020.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af vores kasserer.

4. Behandling af rettidigt fremsendte forslag
    (Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17. februar. 2020).

5. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

A. bestyrelsesmedlemmer.

Erling Drescher er på valg, modtager genvalg
John Brun er på valg
Leif Pettersson er ikke på valg
Christoffer Schumann er ikke på valg
Karna Jørgensen er ikke på valg

B. bestyrelsessuppleant.

Maria Thomsen

C. revisorer.

Jytte Johansen og Flemming Lund

D. fanebærere.

Christoffer Schumann og Morten Jørgensen

7. Eventuelt

Spisning.

Efter afholdelse af Generalforsamlingen serveres et let måltid. Det er gratis for deltagerne at spise med; men af hensyn til planlægningen kræver det tilmelding - enten i klubben , via Formandens mail eller mobil eller via hjemmesiden HER

Tilmeldingsfrist mandag den. 24. februar 2020