Kære Skytter,

Forhåbentligt er Julen vel overstået og Nytåret skudt ind på behørig vis.

Forårssæsonen er gået igang, og alle skytter er velkomne tilbage på skydebanen. Se under aktiviteter, hvad og hvornår, der er skydning.

For god ordens skyld gøres opmærksom på Generalforsamlingen, hvor der allerede nu kan sættes kryds i kalenderen Torsdag 22. marts 2018. Indkaldelse følger.

Med venlige skyttehilsner,

Formanden.