hsf logo

 

 

 

 

 

  

Indkaldelse til generalforsamling
torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.00
på skydebanen i Hørsholm Idrætspark

Stemmeret har de medlemmer, der har betalt kontingent
senest 1. februar 2018.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af rettidigt fremsendte forslag
    (Skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 1. marts. 2018).

5. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

A. bestyrelsesmedlemmer.

Erling Drescher er på valg
John Brun er på valg
Leif Pettersson er ikke på valg
Christoffer Schumann er ikke på valg
Karna Jørgensen er på valg

B. bestyrelsessuppleant.

Annette Topp

C. revisorer.

Jytte Johansen og Flemming Lund

D. fanebærere.

Christoffer Schumann og Morten Jørgensen

7. Eventuelt

Spisning.

Efter afholdelse af Generalforsamlingen serveres et let måltid. Det er gratis for deltagerne at spise med; men af hensyn til planlægningen kræver det tilmelding - enten i klubben eller via hjemmesiden. Tilmeldingsfrist mandag den. 19. marts